beats by dre cheap

X/O USTAV, BiH

ČLAN 1: Ustani kad završiš igru svetog X/O-a. ČLAN 2: Podrazumjeva da se paragraf B člana 1 ustava X/O skupštinskog vijeća svetih igara BiH odnosi na član 10 istog ustava da ovu igru mogu igrati samo 2 igrača ili dvije grupe sa istim brojem igrača, u suprotnom igra nije fer što povlači član 4 i član 274 istog ustava. ČLAN 3: Svaki igrač je dužan platiti bruto-kvoto-neto po paragrafu C ustava X/O član 38627. Isplata se vrši na račun Safeta Zajke 2,5 u mraku dvojici momaka sa čarapom u glavi. ČLAN 4: Povezivanjem članova 1 i 3 jasno je! ČLAN 5: Odnosi se na paragraf N člana 1 da svaki igrač mora imati svoju olovku, a po nedostatku iste dužan je uputiti zahtjev iz člana 30 (paragraf) za novu, tj. dopunsku olovku. ČLAN 6: Svaka papirna podloga za ovu svetu igru člana [b]svetoga Frognut-a svetog Kaiba josipa Ćirila Sabahudina sina Mitrija[/b] mora biti odobrena i opečaćena od strane presvitog vijeća (vića, veća) Frognut-a. ČLAN 7: Svaki pravoslavni, krščanski, islamski, židovski i srpski predigrač i njegova porodica mora nasilno preči na svetu veru tisućljetnog FrogNut-a. ČLAN 8: Sveti znakovi se ne smiju pisati na više od 9 polja predviđenih za to koji opet ne smiju premašivati 10 m^2 ukupne površine. ČLAN 9: Igrači sa inDvalitetom dužni su se registrovati kao invalidi i pribaviti odgovarajuće proteze na kioscima FrogNut-a, čiji je broj ograničen što je rečeno u članu 4 paragraf 129 tačaka 3 (obrazloženje: invalidi ne igraju). ČLAN 10: Svete prostorije za održavanje ovih svetosti moraju biti kockaste sa osvjetljenjem od cca 100 000 W radi jasnog pregleda svetih simbola. Zapremina prostorije ne smije prelaziti 4 m^3. Ključni uslov je besprekidan dotok nervnog gasa. ČLAN 11: Isključivo se brani učešće slijedećim jedinkama: robijašima, pederima, odnosno Pecaru. ČLAN 12: Viće, veće, vijeće najvijeće se ograđuje od ustava BiH i piša se na njega i donosioce istog. Donosioci ustava: Edoxin(X) CorniX(O)

St. Edoxin The Blog!
http://edoxin.blogger.ba
27/04/2006 21:12